Over

Waarom een zoveelste nieuw informatiekanaal over lambik, geuze en kriek terwijl de TV-reportages, websites, boeken en voordrachten over het onderwerp al lang niet meer op één hand te tellen zijn? Wat kan daar in godsnaam de meerwaarde van zijn? Wel, in de eerste plaats dat Lambik 1801 een verhaal brengt dat anders klinkt dan alle andere. De commerciële initiatieven rond lambik en geuze mogen elkaar dan wel in sneltreinvaart opvolgen, maar weinig actoren lijken bekommerd om de kwaliteit en de echtheid van de informatie die ze verspreiden. Vandaag zijn het vooral marketeers en fortuinzoekers die bepalen wat er over de geschiedenis van de lambik wordt verteld. Bierliefhebbers en toeristen worden daarbij meer dan eens op het verkeerde been gezet.

Lambik 1801 gooit het over een andere boeg en verlaat de platgetreden paden. Met een kritische analyse van bestaande werken en het aanreiken van nieuwe inzichten, wil het zich afzetten tegen de lichtzinnigheid waarmee brouwers, bierauteurs en gidsen met de geschiedenis van de lambik omspringen. Als onderzoeksproject benadert Lambik 1801 het unieke Brusselse bier als een historisch gegeven en wil het ook zo nauwkeurig mogelijk in die hoedanigheid omschrijven. De ‘1801’ in de naam verwijst naar het jaar waarin het ons op heden oudst gekende lambikrecept werd opgetekend.

Wie.

Initiatiefnemer van Lambik 1801 is Raf Meert, een volstrekt onbekende naam in het ons-kent-ons-wereldje van brouwers en bierjournalisten. Raf Meert (°1979) is werkzaam als ingenieur-architect maar was als kind al sterk geïnteresseerd in geschiedenis. Op zijn zestiende begint hij met de opmaak van zijn stamboom en verdiept zich zo gaandeweg in de wondere wereld van archiefonderzoek. Zijn interesse voor de lambik werd eerder toevallig gewekt, wanneer hij bij genealogische werkzaamheden grote fouten ontdekte in de historieken van de brouwerijen Timmermans en Lindemans. Daarop besloot hij een ruimer onderzoek naar de lambik te voeren. Op deze webstek schrijft hij zijn conclusies neer.

Met Lambik 1801 is Raf Meert niet aan zijn proefstuk toe. Hij boog zich eerder al over de bouwgeschiedenis van de Raad van Brabant in Brussel (2003), de kastelen Rattendaal (2011) en Coloma (2012) en de handbooggilde (2013) van Sint-Pieters-Leeuw, het dorp waar hij opgroeide. Daarnaast schreef hij ook al voor Brabant Cronikel, een tijdschrift voor genealogie in Vlaams-Brabant.

Onafhankelijk.

Onafhankelijkheid is de belangrijkste troef van Lambik 1801. Het onderzoeksproject is een persoonlijk initiatief, dat met een tweeledige onafhankelijkheid  tot stand komt. In de eerste plaats krijgt het project geen enkele financiële steun van de brouwerijen. Er geldt immers al te vaak: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Daarnaast geldt er ook een intellectuele onafhankelijkheid, aangezien de initiatiefnemer van Lambik 1801 – in tegenstelling tot de meeste andere auteurs of gidsen – in staat is om een eigen bronnenonderzoek te voeren en dus niet bij brouwers en stekers moet aankloppen om informatie. Het is net dat eigen, kritische onderzoek dat verrassende conclusies oplevert.

De keuze is aan U.

Met dit nieuwe initiatief rond de geschiedenis van de lambik heeft U als bierliefhebber  voortaan de keuze. Zo kan U ervoor kiezen om vast te blijven houden aan het verhaal zoals lambikbrouwers, bierauteurs en erfgoedwerkers het vandaag vertellen. Dat is een verdedigbare keuze, aangezien het bij het degusteren van speciaalbieren om meer gaat dan enkel en alleen de smaak. Ook het verhaal achter het bier draagt  in belangrijke mate bij tot de perceptie en de appreciatie door de bierliefhebber. De confrontatie tussen het verhaal dat marketeers en fortuinzoekers over de lambik vertellen en de nieuwe inzichten die Lambik 1801 aanbrengt, is op zijn zachtst uitgedrukt ontluisterend. Wie vast wil houden aan een geromantiseerde beeld van eeuwenoude bieren, recepten en gebruiken, laat deze webstek dan ook best voor wat hij is.

Maar wie integendeel bereid is om met een open geest het ware verhaal achter dit bijzondere Brusselse bier te ontdekken, welkom aan boord  voor een fascinerende reis doorheen de geschiedenis van de lambik!