Home

Welkom op de webstek van Lambik 1801!

Als dit je eerste bezoek is, lees dan zeker eerst OVER het hoe, wat en waarom  van deze blog alvorens je aan de artikels zelf te wagen. Die lees je best in volgorde van publicatie  aangezien wordt voort gebouwd op eerder gepubliceerde artikels. De oudste artikels staan laatst in de lijst.

Lambik 1801 tracht om de 6 tot 8 weken een nieuwe bijdrage over de geschiedenis van de lambik te brengen, tot alle conclusies van het gevoerde historisch onderzoek zijn neergeschreven. Als je op de hoogte wil blijven telkens er een nieuw artikel verschijnt, dan kan je dat laten weten via de CONTACTpagina.

Het werk van anderen overnemen gaat als een fluitje van een cent. Nieuwe inzichten aanbrengen zoals Lambik 1801 wil doen, vraagt daarentegen heel wat kennis, tijd en moeite. Erken dan ook het monnikenwerk achter de publicaties op deze blog en respecteer de auteursrechten die eraan verbonden zijn. Alvast bedankt daarvoor.

Rest nog enkel U een verhelderende tijd bij Lambik 1801 toe te wensen!